χρηστοφόρος

-ον, Α
τίτλος αυλικού («τῷ τιμιωτάτῳ ἄπα καὶ χρηστοφόρῳ Παφνουτίῳ», πάπ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < χρηστός + < -φόρος*].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.